Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Günümüzde Tunçbilek Beldesinin merkezi olan ve tarihte Küçükilet Köyü olarak bilinen mahallede Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez “Dede Hayrı” yapılmaktadır. Köyün hemen üst başında Horasan Erenleri’nden olan Gaib Dede’nin mezarı başında yapılan hayır işlerini “Dede Başı” denilen bir kadın organize eder. Bu Dede Hayrına erkekler kesinlikle katılmazlar.

 

Günümüze kadar bilindiği kadarıyla, Demir Ebe, Azime, Fatma ve Muazzez adındaki kadınlar “Dede Başılık” görevinde bulunmuşlardır. Kadınlar, Dede Hayrında en güzel kıyafetlerini giyerek oyunlar oynarlar. Zira Dedenin güzel giyinenleri sevdiğine inanılır. Yine bu Dede törenlerinde Kur’an-ı Kerim ve mevlüt okutulur. Evlerden getirilen yemekler yenir. Yağmur duası burada yapılır.


Köyde yaşayan ihtiyarların anlattıklarına göre; vaktiyle insanlar, Gaib Dede yatırına çaput bağlayıp dilekte bulunurlarmış. Zamanla bu adet, batıl inanç olarak değerlendirildiğinden bırakılmıştır. Ağaçlara ve kutsal olarak bilinen şeylere çaput bağlayıp dilekte bulunma hadisesi eski Türk inancından gelmekte olup, Orta Asya kökenlidir.

Tunçbilek’te her yıl geleneksel olarak sünnet şöleni ve Linyit Festivali yapılmaktadır. 2000 yılından beri düzenlenen sünnet şöleninde fakir ailelerin çocukları Tunçbilek Belediyesi tarafından sünnet ettirilmektedir.

                     

2001 yılından bu yana geleneksel hale gelen Linyit Festivali’nde paneller düzenlenmekte, halk oyunları ekipleri gösteriler sergilemekte, Kültür Bakanlığı sanatçıları ve yöre sanatçıları konserler vermekte, sergi ve standlar açılmaktadır. 24-25 Haziran 2011 tarihinde sekizincisi düzenlenmiştir.

 

Yine bunların yanısıra Tunçbilek Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, her yıl geleneksek olarak şef  İbrahim Şirinoğlu  yönetiminde ‘Yaşayan bir besteci onuruna’ konser vermektedir.