Yapı Ruhsatı

YAPI RUHSATI ALIMI

Yapı Ruhsatı İşlemleri

Yapı ruhsatı işlemleri için ilgili Müdürlüğe başvurarak aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

 

İmar Durumu Belgesi Alınması

Arsanızda yapacagınız binada kaç kata kadar izin verildiğini kaç m2 ve ne tür bina olabilieceğini ögrenmek için imar durumu belgesi alınız.

Gerekli Belgeler

       a. Dilekçe
       b. Tapu
       c. Çap
       d. Tapu sahibi değilse vekaletname(noterden)

Projenin Tadik Ettirilmesi

Projenin durumu öğrenildikten sonra projenizi hazırlatabilmeniz için Fen müdürlüğünden inşaat istikamet rölevesi ve kot kesit alınız. Bu belgeler temin edildikten sonra 5 takım proje hazırlanır.

Projeler gerekli belgelerle birlikte onaylanan projeler belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edilerek yol katılım bedelleri ödendikten sonra şu evraklarla İmar Müdürlüğü ruhsat şefliğine başvuru yapılabilir.

Yapım Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

     1. Dilekçe
     2. Tescil
     3. Tapu
     4. Mal sahibi nufus kağıdı ve ikametgah
     5. Muvafakatname
     6. Çap
     7. İmar durumu
     8. Röperli kroki
     9. İnsaat istikamet rölevesi
   10. Yıkım belgesi
   11. Kot-kesit
   12. 23.madde onayı
   13. İski onayı (varsa çed raporu)
   14. Sığınak onayı
   15. Trafo yazısı
   16. İtfaiye onayı
   17. Yapı denetim hizmet sözleşmesi
   18. Yapı denetim izin belgesi
   19. Müteahhit taahütnamesi
   20. Y.müt..vergi
   21. Ticaret  odası kaydı (yapı müyeahhiti)
   22. Ticaret sicil belgesi (yapı müteahiti şirketi ise)
   23. İmza sirküleri (yapı mütaahiti şirketi ise)
   24. Ukome yazısı
   25. Muvakkat binalar için encümen kararı
   26. Sivil havacılık yazısı
   27. Zemin etüt raporu (3tk.)
   28. Mimari proje (5tk.)
   29. Statik proje(4tk.,2tk.hesap)
   30. Tesisat proje(2 tk.)
   31. Yapı denetim kuruluş taahütmanesi
   32. Yapı denetçisi ikametgahı
   33. Yardımcı kontrol elemanı ikametgahı
   34. Tapu yazısı
   35. Harç makbuzları
   36. Vergi ilişiksiz belgesi
   37. Otopark yazısı