Nikah İşlemleri

NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

• Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan evlenecek çiftlerden birinin Tunçbilek Belediyesi  sınırları içerisinde ikamet etmesi yeterlidir.

• Tunçbilek Belediyesi  sınırları içerisinde ikamet etmeyen evlenecek çiftler bağlı bulundukları Evlendirme Memurluğuna başvurarak  başka bir yerde evlenmeleri için alacakları izin belgesini getirmeleri  gerekmektedir.
• Çiftlerin 5 adet vesikalık fotoğrafı (Son altı ay içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile çoğaltılmamış)
• Evlenecek Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslını getirmeleri gereklidir. Son 10 yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir
• Evlenecek çiftlerin sağlık kurum ve kuruluşlarında (aile hekiminizden olabilir) sağlık raporları
• Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.
• Müracaatlar Saatleri: hafta içi 08:00 – 12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.


REŞİT OLMAYANLAR

• 18 Yaşını doldurmamış olan çiftler anne ve babanın izni ile evlenebilirler. (ay ve gün hesabı ile) Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kağıt Örneği ile belgelenecektir.
• İzin alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte resimli nüfus cüzdanı ve  1 adet resim getirmeleri gerekmektedir.
• 17 Yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

 

BOŞANMIŞ ve DUL OLANLAR

• Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden evlenemezler.
• Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddetini (300 gün)kaldırması kararı alınıp evrakta kesinleşme şerhi de olmalıdır.
• İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.
• Boşanan aynı çiftlerin tekrar evlenmeleri durumunda ,istenilen belgeler normal müracaat belgeleriyle aynıdır.


YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

• Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu ilçe evlendirme memurluğuna müracaat edebilir
• Yabancı uyruklu olanlar bekarlık belgesi (evlenme ehliyet belgesi) ile müracaat ederler 
• Diğer ülkeler İstanbul da bulunan konsolosluklarından alacakları evlenme belgelerini İstanbul Valiliğine ( Hukuk İşleri Müdürlüğüne) tasdik ettireceklerdir.
• İstanbul da konsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara da bulunan Büyükelçiliklerinden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini Dışişleri bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.
• Yabancı uyruklu Bay ve Bayanların pasaportlarını Yeminli Tercüman Büroları'ndan tercüme yaptırıp Noter'den onaylatmaları gereklidir.(Vize süresi dolanlar kabul edilmez)
• Nikah akdi esnasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için nikah esnasında tercüman bulundurulması zorunludur.

 

TUNÇBİLEK'DE İKAMET ETMEYENLER

• Tunçbilek de ikamet etmeyip Tunçbilek  Belediyesi evlendirme dairesinde nikah yaptıracaklar, İkamet ettikleri yerde bulunan evlendirme dairesine müracaat ederek izin belgesi alacaklardır.
• Tunçbilek de  ikamet edip, başka yerde nikah kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Tunçbilek  nikah dairesinden izin belgesi alarak istedikleri yerde nikah kıydırabilirler.
• Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.


MÜRACAAT EVRAKLARI

• Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
• Evlenme başvurusunda bulunacak evlenecek çiftlerin birlikte gelmeleri zorunludur.
• Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı doldurarak Evlendirme memuru önünde imzalayacaklardır.
• Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu için Noterden Vekalet vermesi gereklidir.
• Eksik evrak ile yapılan müracaatlar ke
sinlikle kabul edilmez.