Ekonomik Durum

Halkın başlıca geçim kaynağı madencilik, tarım ve hayvancılıktır. Hayvancılık son yıllarda önemini iyice yitirmeye başlamıştır.

Halk tarımı genelde kendisine yetecek kadar yapmaktadır.

Tunçbilek Beldesi, emlak beyanı olarak kendisine bağlı olan 18 köyün merkezinde yer almaktadır. Çevre köylerden gelen insanların büyük çoğunluğu ihtiyaçlarını beldeden karşılamaktadır.

Beldede bulunan Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) 3.600 işçisi, 345 memuru ile birlikte yılda 5.000.000 ton linyit, EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali ise; 450 işçisi, 92 memuru ile yılda 2.500.000.000 kw/h elektrik üretmektedir.

Tunçbilek, bu iki büyük kuruluşun varlığı nedeniyle ekonomik yönden uzun yıllar bir cazibe merkezi ve halkın geçim kaynağı olmuştur.