Toprak Yapısı ve Yetiştirilen Ürünler

Tarımsal ürün olarak başta; arpa, buğday, nohut ve şekerpancarı gibi tarımsal ürünlerin yanısıra vişne, kiraz ve elma gibi meyveler yetiştirilmektedir.

İklimden dolayı çevrede hububat geç olmaktadır. Bu durum, kış ve ilkbahar mevsimlerinin sert ve soğuk geçmesinden kaynaklanmaktadır.

Yöre genel olarak dalgalı arazilerle kaplı olup bu arazilerin bir kısmı da maden sahası içersinde yer almaktadır. Son yıllarda tarımsal ürünlerin üretimi gittikçe azalmıştır.

Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından yakın zamana kadar yöredeki köylerde çeltik tarımı yapılmakta, haşhaş ve anason bitkileri ekilmekteydi.