İklim ve Bitki Örtüsü

Tunçbilek Beldesi Ege Bölgesinde yer almaktadır. Beldenin doğusunda bulunan Yaylacık Dağı’nın çam ağaçlarıyla çevrili zengin bir orman örtüsüne sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise yağışlı ve soğuk geçer. Beldenin kuzey tarafı maden sahaları ile çevrildiğinden bitki örtüsü buralarda ortadan kalkmıştır. Buna rağmen bu sahalarda ağaçlandırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

Beldenin rakımı 930 metredir.