Doğal Yapı

Tunçbilek; Tavşanlı-Domaniç-Bursa karayolu üzerinde, aynı zamanda Tunçbilek - Keles karayolu ile Bursa’ya bağlanan yolların kavşak noktasında yer almaktadır.

Türkiye haritasına bakıldığında Tunçbilek ve yaptığımız çalışmaya dahil olan çevre köyler, matematik konum itibarıyle; 39º-35', 39º-46' kuzey enlemleri, 29º- 15', 29º-30' doğu boylamlarında yer almaktadır. Beldenin denizden yüksekliği 930 metredir.

Zengin linyit rezervleri ve Tunçbilek termik santrali ile ekonomik ve stratejik bakımdan önemli bir konuma sahiptir.

Birimin içme suyu Kayaboğazı Barajından sağlanmaktadır.Yapılan planlamalara göre Tunçbilek’in 150 yıl su problemi olmayacağı hesaplanmıştır. Birimin elektrik şebekesi yeterli olup bu konuda herhangi bir sıkıntı çekilmemektedir.Şehirleşme oranı hızla artan birimin kanalizasyon sistemleri yapılmış olup tüm ana ve ara yolları açılmıştır.

Tunçbilek ve çevresi zengin çam ağaçlarıyla çevrili orman örtüsüne sahip engebeli bir yapıdadır. Doğusunda Yaylacık Dağı ve ormanları bulunur. Yaylacık Dağı, tertemiz havası, dereleri ve bakir ormanlarıyla piknikçiler için çok elverişlidir. Geniş tarım arazileri sınırlıdır.Merkez mahalle olan Küçükilet’in Yaylacık Dağına bakan kesimi doğa yürüyüşleri ve kamp için gayet uygundur.

Yazları sıcak kışları da çok soğuktur.Karasal iklimin genel özellikleri görülür. Tarımsal ürün olarak arpa, buğday, nohut ve şekerpancarının yanısıra başta vişne, kiraz ve elma gibi meyveler de yetiştirilmektedir.

Tunçbilek ve çevresinde yaygın olarak büyükbaş kültür hayvancılığı yapılmaktadır. Küçükbaş hayvancılık ise eski önemini yitirmesine rağmen halen önemli bir geçim kaynağı olmaktadır. Yaylacık Dağında halen hayvancılıkla uğraşan yörükler bulunmaktadır.

Ekonomik yönden gelişmeye müsait olan Tunçbilek; topraklarının altında rezervi yapılmış 250 milyon ton linyit kömürü, zengin orman örtüsü, Bursa-Tavşanlı karayolu üzerinde bulunması, İstanbul-Antalya trafiğinin önemli bir bölümünün bu yola kayması, çevre köylere yönelik merkezi bir konumda olması nedeniyle ilçe olmaya adaydır. Birimin merkezi Tunçbilek, ekonomik ve kültürel yönden çevredeki köylerin hatta yakın çevredeki ilçelerin ekonomik bakımdan bir cazibe ve çekim merkezi olmaktadır. Zira Tavşanlı yöresinin en önemli iş merkezi ve potansiyeli Tunçbilek’te mevcuttur. Her yıl  yapılan Linyit Festivali ile kültür ve sanat etkinlikleri beldeye büyük canlılık getirmektedir. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden insanların çalışmak için Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) ve EÜAŞ Tunçbilek santrali gibi 2 önemli seçkin kamu kuruluşunu barındıran Tunçbilek’e gelmesiyle farklı kültürlerin yakınlaşması meydana gelmiştir. Beldede Çarşamba günleri canlı bir pazar kurulmaktadır.

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde dahi bulunmayan tam teşekküllü bir SSK Hastanesi, modern bir polis karakolu, postane merkezi, meslek yüksek okulu, lise, iki öğrenci yurdu, tren istasyonu, kütüphane, düğün salonları, konaklama tesisleri, zengin park ve bahçeleriyle adeta bir cazibe merkezi olmuştur.

Birimin ilçe olması halinde ulaşacağı yüzölçümü 6.987 hektar olacaktır.