İmar Ruhsatı

RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Yeni Tarihli Taşınmaz Bilgileri ( 1 Ay Süreli)
2 Çap (Asıl)
3 Röperli (Asıl)
4 İmar Durumu (1 Yıl Süreli) (Asıl)
5 Kot Kesit (Asıl)
6 İstikamet (Asıl)                                  
7 Hissedar Muvafakatı (Tapu Hisseli ise)
8 23.madde Harcı (Fen İşleri Müdürlüğünden)
9 Komşu Muvaffakatı + Çıkma Kaşeleri

Projeler

10 Jeolojik etüt
11 Isı Yalıtım Projesi (3 Takım)
12 Sıhhi Tesisat Projesi (3 Takım)
13 Elektrik Tesisatı Projesi (3 Takım)
14 Mimari Proje (4 Takım)
15 Statik Proje (3 Takım), Statik Hesap (2 Takım)
16 İski Yazısı
17 Tescil (İmar Kaleminden)
18 Sığınak yazısı (gerekiyorsa)
19 İtfaiye Yazısı (gerekiyorsa)

Oda Belgeleri (Mühendis Sicil)

20 Mimarlar Odası
21 İnşaat Mühendisleri Odası
22 Elektrik Mühendisleri Odası
23 Makine Mühendisleri Odası
24 Jeoloji Mühendisleri Odası

Proje Sorumluluk Beyanları

25 Mimari Proje Sorumluluk Beyanı
26 Statik Proje Sorumluluk Beyanı
27 Elektrik Proje Sorumluluk Beyanı
28 Makina Proje Sorumluluk Beyanı

Müteahhit - Mal Sahibi ilgili belgeler

29 Mal sahibinin mühendislere vekaletnamesi
31 Yapı sözleşmesi(Müteahhit+Mal Sahibi)
32 Müteahhit Taahhütnamesi
33 Müteahhit İkametgahı
34 Müteahhit Faaliyet Belgesi
35 Ticari Sicil Kaydı

Yapı Denetim

36 Yapıya İlişkin Bilgi Formu(YİBF)
37 Yapı Denetim Sözleşmesi
38 Yapı Denetim Taahhütnamesi
39 Yapı Denetçi Belgesi
40 Yapı Denetçi İkametgahı

Makbuzlar

41 Otopark
42 Otopark Taahhüdü
43 İmar Harcı
44 Yapı Denetim
45 Şantiye Şefliği sözleşmesi
46 Şantiye Şefi İkametkah
47 Şantiye Şefi Oda Belgesi
48 Yıkım Sorumluluk Beyanı
49 Muhtardan Adresin İkametgah Boştur Yazısı
50 Elektrik,Doğalgaz Kesim Yazısı