Kardeş Şehir Padova

  

      Belediye Meclisimizin 02.08.2010 Tarih ve 74 sayılı kararı gereği; Yaşadığımız beldeyle aynı özellikler taşıyan Slokvakya’nın Handlova şehri’nin uzun bir madencilik geçmişi olduğu tarihsel yönü, insanları, madencilik endüstrisi ile ülkelerine yaptıkları ekonomik katkı bağlantısı yönüyle Tunçbilek Beldemizle benzerlikler taşıdığı  ve bunun yanında tarihsel, ekonomik bağların daha ileri düzeye nasıl taşınabileceğine ilişkin somut projeler geliştirmeyi, bu gelişmeyi sağlamanın da temelinin karşılıklı fikir ve ortak projelerle  oluşturacağını ve yine bu bağları destekleme arzusu içinde bulunduklarını belirten, 20 Temmuz 2010 tarihli Belediyemize yazdığı mektupla belirten Handlova Belediye başkanı Rudolf Padova ‘nın Tunçbilek  ile  kardeş şehir olma yaklaşımına, Belediye Meclisimizde aynı görüş ve arzu içinde olduğunu belirtir olduğu karar ile; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (p) bendi ve aynı kanunun 74.maddesi gereğince İçişleri Bakanlığından izin alınmak suretiyle kardeş şehir olunması yönünde Belediye Meclisimizce karar verilmiştir.


       Bu karar ile; her iki şehirde kendi imkanları çerçevesinde, halkları arasında kalıcı bir dostluk ve işbirliğine katkıda bulunacak ortaklık ilişkilerine teşvik etmeye çaba göstermek, her iki şehrin tarihi, toplumsal ve madencilik sektörünün ülke ekonomisine  yaptığı katkı hakkında karşılıklı bilgi değiş tokuşu ile yaşam ve şehir sakinlerinin yaşam şartları ile yerel kuruluş ve organizasyonlarının faaliyet alanları hakkında karşılıklı bilgi alış verişi, sektörel gruplarının değiş-tokuşu ekonomik anlamda yenilikler, madencilik nedeniyle çevreye ve insana  verilen zararların görüşebileceği  meslek gruplarının, karşılıklı fikir alışverişleri fotoğraflarla geçmişin sergilenmesi ve bu alanlarda uzmanların konferans ve seminerle ile şehir sakinlerinin genç ve yaşlı grupların meslek birliklerinin, ziyaretleri ve şehirler arasında karşılıklı delegasyon ve yetkilerin değiş tokuşu ile  diğer taraftan geleneksel Türk Dostluğunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu işbirliğinin amacı belediye idarelerine, vatandaşlarına verdikleri hizmetlerine destek sağlamak şehir sorunlarını dayanışma içerisinde çözmek ve demokrasi, dünya barışına ve dünya çapında istikrara ve özellikle Dünya toplumlararası entegrasyon ile belediyelerimiz  arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.