Asker Aile Yardımı

ASKER AİLE YARDIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

 

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır.
Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer.
Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.


Madde 2 – Yardımdan istifade için:
a) Askerin usul veya furuu, karısı, kız veya erkek kardeşi olmak;
b) Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak;
c) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkanı bulunmamak şarttır.
d)  Tunçbilek Beldesi  sınırlarında ikamet etmesi.

 

Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

1. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAYDI OLMADIĞINA DAİR BELGE
2. KİRA KONTRATI
3. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN AİLENİN NÜFUS KAYITLARI VUKUATLI VE  İKAMETGAH
4. BABA 60 YAŞ ALTI İSE SAĞLIK RAPORU
5. ÖĞRENCİ BELGESİ (OKUYAN ÇOÇUKLARIN)
6. ASKERİN EŞİ BAŞVURU SAHİBİ İSE EVLENME CÜZDAN FOTOKOPİSİ