Temel İlke ve Değerlerimiz

       Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uymak, kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen göstermek, özel sektörün yatırımlarını teşvik etmek suretiyle işsizlik ve göçün önüne geçecek  yatırım ve hizmetlere öncelik vermek, kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlamak, Belediyemiz kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımların desteklenmesini sağlamak, kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek Belediyemizin temel ilke ve değerlerini oluşturmaktadır.