Kömürün Bulunuşu

Tunçbilek’te kömür ilk defa Akkaş Mehmet Tunçbilek tarafından Güraağaç köyü yakınlarında bulunmuştur.

1869 yılında Tavşanlı’da doğan, 1906-1907 yılları arasında askerliğini şimendifer makinisti olarak yapan ve kömürü tanıyan Mehmet Tunçbilek, Güraağaç köyüne gider. Burada aile dostu olan Yağcıoğlu Hacı Salih’in babası Mehmet Ağa ile birlikte Kabaağaç mevkiindeki bağa gezmeye giderler.Gittiği bağda siyah tabakalar görür ve ayağıyla biraz eşelediğinde bunların kömür olduğunu anlar.


Mehmet Tunçbilek aile dostu Mehmet Ağa’dan  Tavşanlı’ya pazara gelirken bu tabakalardan bir miktar getirmesini ister. Birkaç denemeden sonra taşları yakmaya muvaffak olur.Böylece Tunçbilek’in çehresini değiştirecek kömür bulunmuş olur.

 

Mehmet Tunçbilek, 1941 yılında da vefat etmiştir. Soyadı ise Tunçbilek’e isim olarak verilmiştir.


Tunçbilek bölgesinde bulunan kömür sahaları ilk olarak şahıslara ait ruhsat ve imtiyazlarla işletilmeye başlanmıştır. 1924 yılında Milletvekili Nuri Conker ve Ispartalı Kıyas Bey’in ocağı faaliyete geçmiş, kendi kiremit fabrikalarına kömür temin edilmiştir. Bu ocak daha sonra Sümerbank’a devrolunmuştur.

 

1932-1934 yılları arasında Rıza Benli, Enver Üftadeoğlu,Ahmet Kabasakal, Hacı Hakkı Uyar, Yusuf Kabadayı, Emin Haraççı, Mesut Zeytinoğlu, Topal Mustafa Keskin, Mehmet Çelik, Ethem ve Sebahattin Serdaroğlu sahaları kendilerine ait ruhsatlarla çalışmışlardır. 1938’de Rıza Benli ocağı, Etibank tarafından devralınmıştır. 01.01.1940 Tarihinde de Garp Linyitleri İşletmesi kurulmuştur.


İşçiler için madende  üç vardiya vardır. Bunlar şu şekildedir ;
Serseri vardiyası : (Gece 24.00-Sabah 8.00 arası)
Gündüz vardiyası : ( 8.00-16.00 arası)
Paşa vardiyası : (16.00-24.00 arası)