Belediyenin Kuruluşu

Tunçbilek adı, yörede ilk linyiti bulan Akkaş Mehmed’in Tunçbilek soyadına izafeten verilmiştir. 1941 yılından sonra, şimdi merkez mahalle olan Küçükilet köyü, diğer mahalleler ile birlikte Tunçbilek adını almıştır.

 

Tunçbilek Belediyesi 20.04.1964 tarihinde kurulmuştur. Beldenin çekirdeğini “Küçükilet” köyü oluşturmaktadır. Belediye teşkilatının kurulması için Mustafa Taşkıran, Cafer Taşkınsu, Hayri Teletar ve Ali Sarıer’in 19.06.1963 tarih ve 135 sayılı yazıları ile Tunçbilek köyünde Belediye kurulması için teşebbüse geçilmiştir.


Tunçbilek Köyünde 20.04.1963 gün 1769 sayılı kararname ile kurulması için kabul edilen Belediye meclisine 120 sayılı kanun hükümlerine göre karar verildiği, vilayet makamının 25.06.1963 tarih ve 782 sayılı yazıları ile bahsedilen köyde belediyenin fiilen teşekkül ettiği, Tavşanlı Özel İdare Müdürlüğüne bildirilmiş,adı geçen müdürlüğün 29.06.1963 tarihli yazıları ile de Belediye reisliğine bu hususta bilgi verilerek ,o zamanki Tunçbilek İlkokulu Müdürü olan Mustafa Şahin’in Belediye Reisi, Termik Santrali Müdürü Cafer Taşkınsu, G.L.İ İdare Müdürü Hayri Teletar ve Tunçbilek köyü muhtarı Ali Sarıer’in üye olarak atanmış oldukları bildirilmiştir.

 

Yine aynı yazıyla Belediyenin fiilen kurulmuş olduğunun ,tarihi ile bildirilmesi istenmiş ve sonuç olarak 20.04.1964 Tarihinde Tunçbilek Belediyesi kurulmuştur.


Günümüzde Tunçbilek’in; Merkez (Küçükilet), Köprübaşı, Işık Sitesi, Madenciler, Çamaltı ve Hamitabat adlarında 6 mahallesi bulunmaktadır.

 


Buna göre ;
Merkez (Küçükilet) mahallesinde; Tunçbilek’in çekirdeğini oluşturan halk,
Köprübaşı mahallesinde; Çevreden gelip yerleşenler,
Termik (Işık )Sitesi mahallesinde; Teaş işçi ve memurları,
Madenciler mahallesinde; G.L.İ işçi kesimi,
Çamaltı mahallesinde; Memur ve idareciler,
Hamitabat  mahallesinde de 19.yüzyılda iskan edilmiş Kazan Tatarları ve yörükler bulunmaktadır. Daha önceleri köy olan ve eski adı Tatarlar olan Hamitabat, 1999 yılında mahalle olmuştur.