Borçlarınızı Yeniden Yapılandırıyoruz.Tüm Haberler

7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasınıa ilişkin kanun Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.Belediyemize borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını bu kanun kapsamında taksitendirerek borçlarını ödemeleri aksi takdirde taksitlendirilmeyen borçlu mükelleflere icra takibi başlatılacağı ilan olunur.Borçların son taksitlendirme tarihi 31 Mayıs 2023 tarihir.Sayın halkımıza duyurulur.