İmar Planı DeğişikliğiTüm Haberler

Demirbilek Mahallesi 230 ada 1 parselde yapılan İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30 gün süreyle Belediyemiz İlan panosunda askıya çıkarılmıştır. İmar planına ilişkin açıklama raporu ve plan görüntülerine ait gerekli bilgilere Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünden ulaşabilirsiniz.