İmar Planı Değişikliği Tüm Haberler

Tunçbilek uygulama imar planı I22-C-15-B-4-A ve I22-C-15-B-4-B imar paftaları Tunçbilek Çamaltı Mahallesi 621 ada 1 parselde belediye hizmet alanı olarak planlı alanın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim alanı olarak değiştirlmesi imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30 gün süreyle Belediyemiz İlan panosunda askıya çıkarılmıştır. İmar planına ilişkin açıklama raporu ve plan görüntülerine ait gerekli bilgilere Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünden ulaşılabilirsiniz.