Gürağaç Çınar Mahallesi İmar Planı DeğişikliğiTüm Haberler

Tunçbilek Belediyesi Gürağaç Çınar Mahallesindeki I22-c-14-c-1-c imar paftası 331 ada 122 parsel yaya yolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup;30.06.2021 tarihinde 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. İmar planına ilişkin açıklama raporu ve plan görüntülerine ait gerekli bilgilere Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünden ulaşılabilir.