İller Bankası tarafından hazırlanan İmar Planları AskıdaTüm Haberler

Beldemiz genelinde yapılan ve 07/08/2020 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak askıya çıkarılan ilave ve revizyon imar planlarına askı sürecinde yapılan itirazlar sonucunda, İller Bankası tarafından yeniden hazırlanan imar planları, 06/11/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısında uygun görülmüş olup,şehir plancısı tarafından hazırlanan ilave revizyon imar planının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30 gün süreyle belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.Değişen imar planlarına ilişkin açıklama raporu ve plan görüntülerine Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden ulaşılabilir.