Beldemiz İlave Revizyon İmar Planları Meclis Kararı İle OnaylandıTüm Haberler

Beldemiz genelinde yapılan ilave ve revizyon imar planları belediye meclisimizin 07.08.2020 tarih ve 16 sayılı kararı ile onanmıştır. Belediye meclisimizce onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planları ile 1/5000 ölçekli nazım imar planları 28/08/2020 tarihi itibariyle 3194 sayılı imar kanunu 8 nci maddesi gereği 30 gün süreyle belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İmar planına ilişkin açıklama raporu ve plan görüntülerine ait gerekli bilgilere Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünden ulaşılabilir.